[1]
Rogowska, A., Kardasz, Z. i Wicher, S. 2021. Zmiany w agresji i stresie u sprawców i ofiar przemocy domowej pod wpływem procedury „Niebieskie Karty”. Family Forum. 10, (sty. 2021), 241-259. DOI:https://doi.org/10.25167/FF/1587.