(1)
Zellma, A. Współpraca Nauczyciela Religii Z Psychologiem Policyjnym W Zakresie Profilaktyki Przemocy W Rodzinie. FF 2021, 10, 261-273.