(1)
Bosowski, J. Noty Biograficzne O Autorach. FF 2020, 9, 251-256.