(1)
Geisler, R. Zastosowanie Metod Badań Jakościowych W analizach Rodzin Osób Bezrobotnych. FF 2019, 41-54.