Rogowska, A., Kardasz, Z., & Wicher, S. (2021). Zmiany w agresji i stresie u sprawców i ofiar przemocy domowej pod wpływem procedury „Niebieskie Karty”. Family Forum, 10, 241-259. https://doi.org/10.25167/FF/1587