Bosowski, J. (2020). Noty biograficzne o autorach. Family Forum, 9, 251-256. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/1957