Mazurek, E. (2019). Choroba w rodzinie. Family Forum, 3, 25-39. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/885