Kiełek-Rataj, E. (2019). Sprawozdanie z śródrocznego sympozjum naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. Family Forum, (3), 213-215. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/897