Jaskóła, P. (2020). Małżeństwo w niemieckich Katechizmach dla dorosłych. Family Forum, 9, 133-150. https://doi.org/10.25167/FF/998