PRZEPERSKI, J. Diagnozowanie zjawiska przemocy domowej – konteksty teoretyczne i praktyczne. Family Forum, v. 9, p. 33-51, 27 fev. 2020.