KIEŁEK-RATAJ, E. Sprawozdanie z śródrocznego sympozjum naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. Family Forum, n. 3, p. 213-215, 25 abr. 2019.