Geisler, Robert. 2019. Zastosowanie Metod Badań Jakościowych W analizach Rodzin Osób Bezrobotnych. Family Forum, nr 3 (kwiecień), 41-54. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/886.