Kiełek-Rataj, Ewa. 2019. Sprawozdanie Z śródrocznego Sympozjum Naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. Family Forum, nr 3 (kwiecień), 213-15. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/897.