Przeperski, J. (2020) Diagnozowanie zjawiska przemocy domowej – konteksty teoretyczne i praktyczne, Family Forum, 9, s. 33-51. doi: 10.25167/FF/1508.