Rogowska, A., Kardasz, Z. i Wicher, S. (2021) Zmiany w agresji i stresie u sprawców i ofiar przemocy domowej pod wpływem procedury «Niebieskie Karty», Family Forum, 10, s. 241-259. doi: 10.25167/FF/1587.