Bosowski, J. (2020) Noty biograficzne o autorach, Family Forum, 9, s. 251-256. Dostępne na: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/1957 (Udostępniono: 21wrzesień2021).