Bosowski, J. (2020) Spis treści, Family Forum, 9, s. 259-260. Dostępne na: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/1959 (Udostępniono: 21wrzesień2021).