Geisler, R. (2019) Zastosowanie metod badań jakościowych w analizach rodzin osób bezrobotnych, Family Forum, (3), s. 41-54. Dostępne na: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/886 (Udostępniono: 23luty2020).