Kiełek-Rataj, E. (2019) Sprawozdanie z śródrocznego sympozjum naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, Family Forum, (3), s. 213-215. Dostępne na: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/897 (Udostępniono: 23luty2020).