[1]
J. Przeperski, Diagnozowanie zjawiska przemocy domowej – konteksty teoretyczne i praktyczne, FF, t. 9, s. 33-51, luty 2020.