[1]
A. Rogowska, Z. Kardasz, i S. Wicher, Zmiany w agresji i stresie u sprawców i ofiar przemocy domowej pod wpływem procedury «Niebieskie Karty», FF, t. 10, s. 241-259, sty. 2021.