[1]
J. Bosowski, Noty biograficzne o autorach, FF, t. 9, s. 251-256, luty 2020.