[1]
E. Napora, Niektóre predyktory osiągnięć szkolnych u badanych uczniów, FF, t. 10, s. 299-315, sty. 2021.