[1]
P. Jaskóła, Małżeństwo w niemieckich Katechizmach dla dorosłych, FF, t. 9, s. 133-150, luty 2020.