Schaupp, W. Zajmowanie SiÄ™ Technikami Reprodukcji Z Teologiczno-Etycznego Punktu Widzenia. Family Forum, T. 9, Feb. 2020, s. 191-10, doi:10.25167/FF/1515.