Geisler, R. Zastosowanie Metod Badań Jakościowych W analizach Rodzin Osób Bezrobotnych. Family Forum, nr 3, Apr. 2019, s. 41-54, https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/886.