Kiełek-Rataj, E. Sprawozdanie Z śródrocznego Sympozjum Naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. Family Forum, nr 3, Apr. 2019, s. 213-5, https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/897.