Kiełek-Rataj, Ewa. Sprawozdanie Z śródrocznego Sympozjum Naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. Family Forum, no. 3 (kwiecień 25, 2019): 213-215. Udostępniono luty 24, 2020. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/897.