Potoczny, M. (2021) Olej w obrzędach inicjacji chrześcijańskiej w syro-orientalnej tradycji liturgicznej, Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, 57(1), s. 151-164. doi: 10.25167/ls.4134.