[1]
M. Potoczny, Olej w obrzędach inicjacji chrześcijańskiej w syro-orientalnej tradycji liturgicznej, ls, t. 57, nr 1, s. 151-164, lip. 2021.