(1)
Kalita, I.; Duda, J. Z Działalności Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa I Kresów Południowo-Wschodnich. ppbs 2014, 2, 126-133.