(1)
Opioła, W.; Trzcielińska-Polus, A. Fenomen Pograniczy. ppbs 2013, 1, 6-11.