(1)
Opioła, W. Granica Państwowa W Teorii Pogranicza. ppbs 2014, 2, 35-43.