(1)
Šaradín, P.; Sztwiertnia, R.; Ganowicz, E. Porównanie Postaw I Poglądów Przedstawicieli Władz Miejskich W Ołomuńcu I Opolu. ppbs 2019, 7, 39-53.