Antoniuk, N., & Papish, N. (2019). Współpraca transgraniczna jako czynnik transformacji międzynarodowych funkcji granicy ukraińsko-polskiej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), 61-73. https://doi.org/10.25167/ppbs1019