Kalita, I., & Duda, J. (2014). Z działalności Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), 126-133. https://doi.org/10.25167/ppbs1025