Opioła, W., & Trzcielińska-Polus, A. (2013). Fenomen pograniczy. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 6-11. https://doi.org/10.25167/ppbs1057