Opiłowska, E. (2020). Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo: Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej [Euroregion. From Partnership to a Cross-border Cooperation Network], 2019, Warsaw: Elipsa (review). Border and Regional Studies, 8(1), 39-43. https://doi.org/10.25167/ppbs1900