Geisler, R. (2015). Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), 105-116. https://doi.org/10.25167/ppbs484