Opiłowska, E. (2014). Wędrująca granica. Wpływ Unii Europejskiej na wyobrażenia przestrzeni. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), 229-232. https://doi.org/10.25167/ppbs579