Opioła, W. (2014). Granica państwowa w teorii pogranicza. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), 35-43. https://doi.org/10.25167/ppbs621