Šaradín, P., Sztwiertnia, R., & Ganowicz, E. (2019). Porównanie postaw i poglądów przedstawicieli władz miejskich w Ołomuńcu i Opolu. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(2), 39-53. https://doi.org/10.25167/ppbs962