KALITA, I.; DUDA, J. Z działalności Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, v. 2, n. 1, p. 126-133, 27 jun. 2014.