OPIŁOWSKA, E.; DOLIŃSKA, K. „O człowieku pogranicza“ – recenzja książki Beaty Halickiej „Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia“ , Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2019, 430 ss. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, v. 7, n. 2, p. 81-85, 18 jul. 2019.