OPIŁOWSKA, E. Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo: Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej [Euroregion. From Partnership to a Cross-border Cooperation Network], 2019, Warsaw: Elipsa (review). Border and Regional Studies, v. 8, n. 1, p. 39-43, 17 mar. 2020.