ŠARADÍN, P.; SZTWIERTNIA, R.; GANOWICZ, E. Porównanie postaw i poglądów przedstawicieli władz miejskich w Ołomuńcu i Opolu. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, v. 7, n. 2, p. 39-53, 17 jul. 2019.