Geisler, Robert. 2015. Fenomen śląskiej Etniczności Jako Postkolonialna Emancypacja. Pogranicze. Polish Borderlands Studies 3 (2), 105-16. https://doi.org/10.25167/ppbs484.