Opioła, Wojciech. 2014. Granica Państwowa W Teorii Pogranicza. Pogranicze. Polish Borderlands Studies 2 (1), 35-43. https://doi.org/10.25167/ppbs621.