Antoniuk, N. i Papish, N. (2019) Współpraca transgraniczna jako czynnik transformacji międzynarodowych funkcji granicy ukraińsko-polskiej, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), s. 61-73. doi: 10.25167/ppbs1019.