Kalita, I. i Duda, J. (2014) Z działalności Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), s. 126-133. doi: 10.25167/ppbs1025.